Het probleem van het BOB-model

Raadsleden en griffiers vragen ons vaak om te helpen bij de implementatie van het BOB-model.

Het wat?

Het BOB-model: een besluitvormingsproces dat bestaat uit drie stappen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Afgekort BOB, dus.

Dat doen we natuurlijk altijd graag. En tegelijkertijd drukken we ze op het hart dat dit model ook grenzen kent. En dat het geen panacee is voor alle problemen met het politiek debat, de onderlinge verhoudingen of de besluitvorming.

Dit komt omdat het BOB-model ontzettend veel discipline van de deelnemers vereist. Dat zit zo: de gedachte achter het BOB-model is dat je in verschillende fases ook iets anders zegt en doet. Concreter:

  • Beeldvormende fase: alle spelers onthouden zich van het doen van een politiek oordeel en onderzoeken objectief en neutraal wat er aan de hand is
  • Oordeelsvormende fase: alle spelers zoeken en vinden gezamenlijke waarden en doelen, om zo plannen te kunnen beoordelen
  • Besluitvormende fase: alle spelers convergeren op één plan, dat dan de beste oplossing is

In de praktijk merken wij dat fracties hun communicatiegedrag maar moeilijk kunnen aanpassen naar gelang de fase waar ze volgens een voorzitter of griffier in zouden moeten zitten.

En dat is ook logisch, want in het denken van een partij zijn de fases helemaal niet gescheiden. Bijvoorbeeld: stel dat GroenLinks een motie indient in de Tweede Kamer om de minister op te roepen welke middelen er allemaal zijn om Shell verantwoordelijk te maken voor de uitstoot van broeikasgas.

Voor een naïeve GroenLinkser klinkt dat misschien als een beeldvormend iets: het is gewoon een open vraag, in kaart brengen wat de minister allemaal zou kunnen doen.

Maar de VVD en haar afgeleiden, zoals JA21, weten natuurlijk wel beter: die zijn het vooraf al oneens met de aanname dat broeikasgas een probleem is, en als neoliberale partijen vinden ze het ook onzin om particuliere bedrijven verantwoordelijk te maken voor het oplossen van publieke problemen.

Natuurlijk heb jij je eigen mening over wie van deze partijen gelijk heeft. Sterker nog: je hebt waarschijnlijk ook al een mening over welke partij ik eerlijker en ‘objectiever’ afschilder dan een andere.

En daarmee illustreer je precies het probleem wat ik hiermee laat zien: in een politiek debat hebben deelnemers vanaf het begin al een oordeel klaar. En die oordelen zijn zo sterk, dat het eigenlijk onmogelijk is om aan deelnemers te vragen ze even uit te zetten, omdat we nu eenmaal in ‘de beeldvormende fase’ zitten.

Er zijn meer manieren waarop de fases door elkaar lopen: dit is slechts een voorbeeld.

Nu betekent dit niet dat iets als het BOB-model hiermee gelijk onmogelijk is om in te voeren in een gemeenteraad. Maar het is wel moeilijk. Het vergt aandacht, openheid, onderling vertrouwen tussen fracties, respect en héél veel waakzaamheid van de voorzitters.

En ja, natuurlijk helpen wij daarbij. Hoe precies? Kijk hier: https://adrem-debatstrategie.nl/trainingsoverzicht/incompany/debat-en-vergadertrainingen-voor-volksvertegenwoordigers/

Aankomende open inschrijvingscursussen

Prachtig presenteren en pitchen

Wat je leert

Sta zelfverzekerd voor een groep. Vertel je échte verhaal. Pitch als een pro!

Data

Hieronder data en locatie(s) voor de training Prachtig Presenteren en Pitchen:

  • Donderdag 22 september, te Amsterdam

Meer weten of direct inschrijven?

Direct inschrijven doe je hier. Meer weten? Neem contact met ons op!

Argumentatieleer en kritisch denken

Wat je leert

Je weet je gelijk al te halen. Nu moet je het nog hebben!

Data

Hieronder de data en locatie(s) voor de training Argumentatieleer en Kritisch Denken:

  • Vrijdag 16 september 2022, in Den Haag

Meer weten of direct inschrijven?

Direct inschrijven doe je hier. Meer weten? Neem contact met ons op!

Retorica 2.0: Framing & Storytelling

Wat je leert

Klink als een klok. Boordevol overtuigtips, van Cicero tot Cialdini en Quintillianus tot Kahneman!

Data

Hieronder de data en locatie(s) voor de training Retorica 2.0: Framing & Storytelling:

  • Vrijdag 4 november 2022, in Amsterdam

Meer weten of direct inschrijven?

Direct inschrijven doe je hier. En natuurlijk: als je meer wil weten, neem dan contact op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *