Adviesvaardigheden

Of je nu beleidsmedewerker bent, jurist of consultant: je wilt een bestuurder of cliënt advies geven en hoopt dat ze naar je luistert. Na een training van AD REM is die kans een stuk groter! Zo leer je bij ons onder andere:

mondelinge adviesvaardigheden

Of je nu intern of extern adviseur bent, de belangrijkste vraag voor een adviseur is altijd: hoe krijg je jouw advies tussen de oren van je cliënt? En hoe zorg je ervoor dat je cliënt er ook echt iets mee doet? Het antwoord op die vraag is uiteindelijk altijd: met woorden.

In deze training besteden we aandacht hoe je je cliënt kunt overtuigen en beïnvloeden met je gesprekstechniek. Van eerste contact naar opdrachtformulering, tot aan het opleveren van je aanbevelingen: een goede adviseur heeft talloze windows of opportunity om de cliënt bij te sturen – en met deze training leer je er het meeste uit te halen!

Inhoud


Je leert dat elke adviesrelatie anders is, maar dat er wel fasen in te herkennen zijn. Je leert verschillende commuicatiestijlen herkennen en erop inspelen. Na de training kun je verder:

 • Jezelf strategisch positioneren met ‘consultative selling’-technieken
 • De vraag áchter de vraag ontdekken en adresseren
 • Hoe je lichaamstaal en emoties effectief kunt inzetten om écht contact te maken

Het resultaat is dat je na de training je niet alleen kunt laten zien dat jij met je advies gelijk hebt, maar dat je het ook kunt halen: je cliënt (of opdrachtgever, bestuurder, of doelgroep) raakt als vanzelf overtuigd van jouw advies en beweegt makkelijker mee.

Werkwijze


We geven de training bij voorkeur op één van onze eigen trainingslocaties bij jou in de buurt: zo kom je echt even uit je dagelijkse werkomgeving. De ideale groepsgrootte voor een incompany training mondelinge adviesvaardigheden is acht personen. Verder is de training zéér interactief: je oefent met je eigen casussen, zodat alles wat je leert direct aansluit op de eigen praktijk.

De trainers


De trainers van AD REM zijn allen zéér ervaren in het geven van beïnvloedings- en overtuigtrainingen. Niet voor niets zijn het vaak Nederlands, Europees of zelfs Wereldkampioenen debatteren. Bovendien hebben onze trainers ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep: de uitdagingen waar je als adviseur voor staat, zijn toch net even wat anders dan anders.

Wil je meer weten of een training mondelinge adviesvaardigheden aanvragen? Hieronder vind je een contactformulier – vul het in en we nemen zo gauw mogelijk contact met je op! Je kunt ook gelijk een Zoom-afspraak met ons boeken, en wel via deze link.

schriftelijke adviesvaardigheden

Als adviseur lever je advies vaak op in een rapport. Maar hoe zorg je dat zo’n advies dan niet ongelezen in een la belandt? En hoe optimaliseer je het schrijfproces, zodat je niet teveel tijd kwijt bent met het schrijven en opmaken van de tekst, en meer tijd over hebt om te doen waarvoor je gevraagd bent: onderzoek doen om tot aanbevelingen te komen?

Dit en meer leer je allemaal op de training ‘schriftelijke adviesvaardigheden’ van AD REM!

Inhoud


Je leert kritische vragen stellen rondom de opdracht, zodat de vraag écht helder wordt – voor zowel jezelf als de opdrachtgever. Je leert van buiten naar binnen redeneren en naar de doelgroep toe te schrijven: welke publieken heeft je advies, en wat moeten zij ermee? Na de training kun je verder:

 • Vaste structuren van argumentatie hanteren om snel te kunnen schrijven
 • Een optimaal schrijf- en redactieproces inrichten
 • Doelgericht schrijven, zodat er geen woord teveel in je tekst staat

Het resultaat na de training is dat je je advies goed kunt onderbouwen op schrift. Je schrijft kort, bondig, helder en overtuigend, zodat je advies écht tot leven komt.

Werkwijze


We geven de training bij voorkeur op één van onze eigen trainingslocaties bij jou in de buurt: zo kom je echt even uit je dagelijkse werkomgeving. De ideale groepsgrootte voor een incompany-schrijftraining is acht personen. Verder is de training zéér interactief: je oefent, schrijft en redigeert zelf dat het een lieve lust is!

De trainers


De trainers van AD REM zijn allen zéér ervaren in het geven van schrijftrainingen. Daarnaast weten ze alles van presenteren en overtuigingskracht: niet voor niets zijn het vaak Nederlands, Europees of zelfs Wereldkampioenen debatteren. Bovendien hebben onze trainers ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep: de uitdagingen waar je als adviseur voor staat, zijn toch net even wat anders dan anders.

Wil je meer weten of een training schriftelijke adviesvaardigheden aanvragen? Hieronder vind je een contactformulier – vul het in en we nemen zo gauw mogelijk contact met je op! Je kunt ook gelijk een Zoom-afspraak met ons boeken, en wel via deze link.

memo’s en position papers schrijven

Hoe zorg je ervoor dat die zakelijke memo niet in de la verdwijnt? Hoe schrijf je scherp, inhoudelijk en overtuigend?

Op onze training ‘Scherp schrijven van position papers en memo’s’ doen we je alle geheimen uit de doeken – of je nu het MT of een minister wilt overtuigen van je standpunt.

Inhoud


Zakelijk schrijven met een scherp randje. Overtuigen met inhoud, en dan op papier. Helder argumenteren op schrift, en tegenargumenten effectief weerleggen. Na de training kun je onder andere:

 • Exact bepalen waar je jouw zakelijke/bestuurlijke doelgroep van wil overtuigen
 • Sluitende argumenten vinden en onderbouwen
 • Snel, scherp en helder opschrijven met handige en goed bruikbare tekststructuren

Na de training zet je razendsnel een outline op voor elke zakelijke tekst die je wilt schrijven. Je vindt snel de juiste argumenten en schrijft de onderbouwing kort en bondig op. Je overtuigt je MT, stakeholders en elke andere besluitvormer binnen no-time.

Werkwijze


We geven de training bij voorkeur op één van onze eigen trainingslocaties bij jou in de buurt: zo kom je echt even uit je dagelijkse werkomgeving. De ideale groepsgrootte voor een incompany-schrijftraining is acht personen. Verder is de training zéér interactief: je oefent met schrijven, redigeren en reflecteren totdat het schrijven als vanzelf gaat!

De trainers


De trainers van AD REM zijn allen zéér ervaren in het geven van schrijftrainingen. Daarnaast weten ze alles van presenteren en overtuigingskracht: niet voor niets zijn het vaak Nederlands, Europees of zelfs Wereldkampioenen debatteren. Bovendien hebben onze trainers ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep: de uitdagingen waar je als adviseur voor staat, zijn toch net even wat anders dan anders.

Wil je meer weten of een training scherp schrijven van memo’s en position papers aanvragen? Hieronder vind je een contactformulier – vul het in en we nemen zo gauw mogelijk contact met je op! Je kunt ook gelijk een Zoom-afspraak met ons boeken, en wel via deze link.

presenteren van advies

Aan het eind van een adviestraject presenteer je je advies vaak. Dit gebeurt meestal in een wat formelere setting: dit moment markeert bij de opdrachtgever vaak de overgang van ‘advies inwinnen’ naar ‘advies implementeren’. Het is een uitdagend moment, want je moet voor een groep presenteren, kan kritische vragen verwachten en wil tegelijkertijd het beste voor je opdrachtgevers.

Hoe overtuig je hen daarvan? Op de training ‘presenteren van advies’ leer je het!

Inhoud


Je leert een presentatie te ontwerpen door te vertrekken vanuit jouw doel met de doelgroep. Je leert hoe je een heldere structuur kunt creëren, zodat je boodschap overtuigend en begrijpelijk overkomt. Na de training kun je verder:

 • Kort en bondig formuleren
 • Effectief gebaren en lichaamstaal gebruiken om je boodschap te ondersteunen
 • Goed omgaan met (soms lastige) vragen uit het publiek

Het resultaat is dat je na de training volledig over elke vorm van spreekangst heen bent. Of je nu intern of extern adviseert, en wat je expertiseniveau ook is: jij bent maximaal voorbereid!

Werkwijze


We geven de training bij voorkeur op één van onze eigen trainingslocaties bij jou in de buurt: zo kom je echt even uit je dagelijkse werkomgeving. De ideale groepsgrootte voor een incompany-presentatietraining is acht personen. Verder is de training zéér interactief: je oefent, oefent en oefent, net zolang tot het presenteren een tweede natuur voor je wordt!

De trainers


De trainers van AD REM zijn allen zéér ervaren in het geven van presentatietrainingen. Daarnaast weten ze alles van presenteren en overtuigingskracht: niet voor niets zijn het vaak Nederlands, Europees of zelfs Wereldkampioenen debatteren. Bovendien hebben onze trainers ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep: de uitdagingen waar je als wetenschapper of onderzoeker voor staat, zijn toch net even wat anders dan anders.

Wil je meer weten of een training presenteren van advies aanvragen? Hieronder vind je een contactformulier – vul het in en we nemen zo gauw mogelijk contact met je op! Je kunt ook gelijk een Zoom-afspraak met ons boeken, en wel via deze link.

politiek-bestuurlijke antennes

Als ambtenaar opereer je in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee: naast dat je inhoudelijk goed moet zijn in je werk, én dat je adviesvaardigheden helemaal op orde zijn, moet je ook nog gevoel hebben voor de krachtenverhoudingen en gevoeligheden van de politieke en bestuurlijke wereld die uiteindelijk je opdrachtgever is.

Hoe je dat allemaal balanceert, leer je op de training ‘politiek-bestuurlijke antennes’ van AD REM.

Inhoud


Je maakt kennis met de politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen in je eigen context: hoe is de verhouding tussen de wethouder en raad, of bijvoorbeeld de minister en de Kamer? En wat betekent dat voor jouw rol als opdrachtnemer? Verder leer je:

 • De krachtenvelden in elk beleidsdossier goed analyseren
 • Reflecteren op de relatie tussen overheid en burger
 • Het beleidsproces vlot trekken waar nodig

Het resultaat is dat je na de training meer inzicht en handelingsvermogen hebt. Je hebt meer inzicht in de motieven en mogelijke moves in de politieke arena, en weet hoe jij je diendende rol daarin optimaal kan oppakken.

Werkwijze


We geven de training bij voorkeur op één van onze eigen trainingslocaties bij jou in de buurt: zo kom je echt even uit je dagelijkse werkomgeving. De ideale groepsgrootte voor een incompanytraining is acht personen. Verder is de training zéér interactief: je oefent en reflecteert op je eigen casussen.

De trainers


De trainers van AD REM zijn allen zéér ervaren in het geven van trainingen. Daarnaast weten ze alles van presenteren en overtuigingskracht: niet voor niets zijn het vaak Nederlands, Europees of zelfs Wereldkampioenen debatteren. Bovendien hebben onze trainers ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep: de uitdagingen waar je als ambtenaar voor staat, zijn toch net even wat anders dan anders.

Wil je meer weten of een training politieke antennes aanvragen? Hieronder vind je een contactformulier – vul het in en we nemen zo gauw mogelijk contact met je op! Je kunt ook gelijk een Zoom-afspraak met ons boeken, en wel via deze link.

morele oordeelsvorming

Wat betekent integer en professioneel handelen precies in jouw werk? Het hangt natuurlijk af van de situatie, maar gewoonweg voldoen aan je beroepscode en niet meer, is natuurlijk niet voldoende. In deze training leer je hoe je als professional bekwaam en vakkundig kunt reflecteren op de ethische aspecten van je werk.

Inhoud


Je leert stappenplannen en redeneerprocessen om je morele oordeelsvorming op gang te brengen en te stroomlijnen. Je leert hoe je verschillende perspectieven kunt integreren en tot de kern kunt komen van moeilijke vragen. Verder kun je na de training:

 • Helder articuleren waar de ethische pijnpunten liggen in een dossier
 • De verschillende standpunten analyseren, respecteren en transcenderen
 • Een beredeneerde en gerechtvaardigde keuze maken voor een standpunt

Het resultaat is dat je na de training beter kunt luisteren naar alle betrokkenen, beter alle belangen en (morele) rechten kunt afwegen en effectiever de ‘juiste’ beslissing kunt vinden – en rechtvaardigen.

Werkwijze


We geven de training bij voorkeur op één van onze eigen trainingslocaties bij jou in de buurt: zo kom je echt even uit je dagelijkse werkomgeving. De ideale groepsgrootte voor een incompanytraining morele oordeelsvorming is acht personen. Verder is de training zéér interactief: reflecteert, discussieert en analyseert je eigen casussen, waardoor je de inzichten direct kunt toepassen.

De trainers


De trainers van AD REM zijn allen zéér ervaren in het geven van trainingen. Daarnaast weten ze alles van presenteren en overtuigingskracht: niet voor niets zijn het vaak Nederlands, Europees of zelfs Wereldkampioenen debatteren. Bovendien hebben onze trainers ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep: de uitdagingen waar je als wetenschapper of onderzoeker voor staat, zijn toch net even wat anders dan anders.

Wil je meer weten of een training morele oordeelsvorming aanvragen? Hieronder vind je een contactformulier – vul het in en we nemen zo gauw mogelijk contact met je op! Je kunt ook gelijk een Zoom-afspraak met ons boeken, en wel via deze link.

dilemmatrainingen

Onze dilemmatrainingen zijn de meest toegepaste varianten van de trainingen morele oordeelsvorming en politiek-bestuurlijke antennes. Deelnemers in de groep bespreken en bediscussiëren alleen de eigen casussen: wat is voorbeeld van wat je moeilijk of lastig vond, het afgelopen jaar, en wat zouden je collega’s adviseren? Het is een soort versnelde intervisie, erop gericht om snel bruikbare inzichten op te leveren.

Inhoud


Deelnemers komen met de casussen, wij organiseren het gesprek erover. We vragen uit tot de details en alle aspecten helder zijn, en brengen de gezamenlijke reflectie op gang. Wat deelnemers aangeven hiervan te leren, is:

 • Alle perspectieven in een dilemma leren onderkennen – en er gepast naar te luisteren
 • De eigen aannames effectief bevragen
 • Meer en creatiever handelingsperspectief maken

Het resultaat is dat je na de training met een frisse blik naar je eigen werk kijkt en vol goede moed nieuwe ideeën en invalshoeken kunt meepakken.

Werkwijze


We geven de training bij voorkeur op één van onze eigen trainingslocaties bij jou in de buurt: zo kom je echt even uit je dagelijkse werkomgeving. De ideale groepsgrootte voor een incompany-dilemmatraining is acht personen. Verder is de training zéér interactief: je eigen casussen staan centraal!

De trainers


De trainers van AD REM zijn allen zéér ervaren in het geven van dilemmatrainingen. Daarnaast weten ze alles van presenteren en overtuigingskracht: niet voor niets zijn het vaak Nederlands, Europees of zelfs Wereldkampioenen debatteren. Bovendien hebben onze trainers ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep: de uitdagingen waar je als wetenschapper of onderzoeker voor staat, zijn toch net even wat anders dan anders.

Wil je meer weten of een dilemmatraining aanvragen? Hieronder vind je een contactformulier – vul het in en we nemen zo gauw mogelijk contact met je op! Je kunt ook gelijk een Zoom-afspraak met ons boeken, en wel via deze link.

Neem direct contact op

Wil je meer weten over één van de trainingen hierboven, of een incompany-training aanvragen? Vul je gegevens hieronder in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!