Klachten

Deze pagina is voor als u een officiële klacht heeft over één van onze trainingen of trainers. Heeft u een algemene vraag, neem dan niet via hier contact op, maar bijvoorbeeld via onze contactpagina. Wilt u onze trainingen en/of trainers evalueren, dan kunt u terecht op onze pagina voor evaluaties.

Hoe u een klacht indient

Download ons Klachtenformulier hier.

Vul uw gegevens en een omschrijving van de aard van uw klacht in, en stuur het formulier op naar:

Daniël Schut / AD REM Debat & Strategie

Brouwersstraat 84

2013 WP Haarlem

Vergeet niet eventuele bewijsstukken bij te voegen!

Wat er daarna gebeurt

Officiële klachten komen terecht bij een onafhankelijke derde, die gaat over de beoordeling en afhandeling ervan. AD REM stuurt de klacht daarom na ontvangst direct door naar de onafhankelijke derde. Onze onafhankelijke derde is Thessa van der Windt, advocaat en toezichthouder te Haarlem. AD REM Debat & Strategie stuurt de indiener van de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging van de klacht.

De onafhankelijke derde reageert met een oordeel over de klacht en een mogelijke opdracht tot afhandeling aan AD REM Debat & Strategie.

Voordat de onafhankelijke derde uitspraak doet over de klacht, kán de onafhankelijke derde en/of AD REM Debat & Strategie contact met u opnemen om nadere vragen te stellen voor klachtenonderzoek, maar dit hoeft niet. Mocht de onafhankelijke derde tot klachtenonderzoek overgaan, dan is het oordeel van de onafhankelijke derde uitgesteld voor de duur van het betreffende onderzoek. De onafhankelijke derde laat aan AD REM Debat & Strategie en aan u, de indiener van de klacht, weten óf ze overgaan tot klachtenonderzoek en hoe lang dit naar verwachting gaat duren.

In het oordeel over de klacht doet de onafhankelijke derde uitspraak over de te nemen vervolgstappen in reactie op de ingediende klacht. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor AD REM Debat & Strategie. AD REM Debat & Strategie voert de aanbevolen vervolgstappen binnen vier weken uit.

We registreren ingediende klachten en een verslag van de afhandeling ervan gedurende twee jaar. Natuurlijk zijn alle klachten vertrouwelijk

Voor meer informatie over ons vertrouwelijkheidsbeleid en hoe we omgaan met vragen en klachten, zie onze algemene voorwaarden. Voor meer informatie over ons privacybeleid, zie onze privacyverklaring.