Privacybeleid

AD REM Debat & Strategie verwerkt in beperkte mate persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor privacy binnen AD REM Debat & Strategie is Daniël Schut. Laatste update van deze privacyvrklaring: oktober 2018.

Contactgegevens:

Daniël Schut
daniel.schut@adrem-debatstrategie.nl
06 – 28 167 217

Hieronder zie je welke gegevens we wanneer, waarom en hoe verwerken.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen langs digitale weg gegevens van gebruikers van onze website en van onze cursusdeelnemers. We proberen zo min mogelijk gegevens te verzamelen. In de meeste gevallen betekent dat we het volgende verzamelen:

 • Naam
 • Emailadres
 • Eventueel: leerwensen, behoeften, eventueel huiswerk en evaluaties (alleen bij cursusdeelname)

We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom verzamelen we die gegevens?

AD REM Debat & Strategie verzamelt gegevens met de volgende doelen:

 • Voor cursusdeelnemers: om onze workshops en trainingen zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoeftes
 • Om diensten af te leveren, zoals de digitale nieuwbrief en de blog-update
 • Om facturen te sturen (alleen aan opdrachtgevers)
 • Om te communiceren over de logistieke uitvoering van een opdracht (alleen met opdrachtgevers)

Hoe komen we aan die gegevens?

AD REM Debat & Strategie komt in de meeste gevallen aan jouw gegevens omdat je ze zelf deelt met ons. Bijvoorbeeld langs de volgende weg:

 • Via het invullen van een (digitale) intake
 • Via het invullen van een (digitale) evaluatie
 • Via een inschrijving voor een training of workshop
 • Via een inschrijving voor de nieuwsbrief of abbonnering op de blog

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Voor cursusdeelnemers bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van de training. Meer specifiek betekent dit voor deelnemers:

 • Gemaakt huiswerk en intakes verwijderen we na maximaal een half jaar na verrichting van de training.
 • Evaluaties van deelnemers anonimiseren we en bewaren we voor onbeperkte tijd.
 • Naam, email en eventueel telefoonnummer bewaren we tot de factuur is voldaan (voor deelnemers aan open inschrijvingstrainingen)

Voor inschrijvers op de nieuwsbrief en abbonnees op de blog geldt dat we deze gegevens bewaren totdat de gebruiker zichzelf uitschrijft.

Delen we je gegevens met derden?

Nee, we verkopen je gegevens nooit aan derden. Verder is alles wat je zegt, schrijft of doet in het kader van een training strikt vertrouwelijk, en we zullen dat dan ook nooit delen met je werkgever, opdrachtgever, of wie dan ook.

We hebben wel een verwerkersovereenkomst met een derde partij voor de nieuwsbrief. Die wordt uitgevoerd door Mailchimp.

Daarnaast kunnen collega-trainers ook eventueel voor specifieke trainingen de gegevens zoals de (digitale) intake van een training zien. Dit alleen om de uitvoering van een training te optimaliseren. Collega-trainers hebben alleen inzagerecht en geen bewerkingsrechten over deze gegevens.

Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken Google Analytics en Webanalytics van WordPress. We gebruiken deze om het functioneren van onze website te verbeteren op basis van geanonimiseerde bezoekersstatistieken.

Hoe beveiligen we de gegevens?

Onze website heeft een SSL-certificaat, te zien aan het adres, dat begint met https, in plaats van http. De gegevens die je via daar verstuurd zijn dus versleuteld. We halen ingevulde evaluaties en intakes altijd zo snel mogelijk van de server (via een beveiligde gebruikersaccount) en slaan deze op onze computers op.

Gegevens inzien, bewerken of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@adrem-debatstrategie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 4 strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. AD REM Debat & Strategie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

AD REM Debat & Strategie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons