Kritisch denken op je POP?

Het is één van de meest genoemde vaardigheden in een POP: ‘analytische vaardigheden en kritisch denken’. Veel werkgevers en werknemers zijn het er dus over eens: scherp, helder en vaardig denken is dé belangrijkste skill voor de 21ste-eeuwse collega.

Maar hoe ontwikkel je die vaardigheid?

Kritisch denken is namelijk niet hetzelfde als ‘altijd maar kritiek hebben’. Dat laatste heet cynisch denken. Of: bokkesprongen. Of: peutergedrag.

Nee. Kritisch denken is flexibel denken. Het is en/en-denken: én meedenken met iemand, met empathie luisteren naar wat iemand écht zegt. Én tegendenken jegens iemand: proberen de vraag áchter de vraag te ontdekken, de onderliggende aannames bespreekbaar maken, en denkfouten benoemen.

En dat flexibele denken, dat is te leren. Hoe? Op onze cursus ‘Argumentatieleer en kritisch denken’ natuurlijk. Schrijf je HIER in!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.